ลือ ! ฟีเจอร์ AI ใหม่บน iOS 18 ผู้ใช้สามารถ Customize Emoji ได้

หลังจากมีข้อมูลว่าในปีนี้ Apple จะเน้นหนักเรื่องของฟีเจอร์ AI ในระบบปฏิบัติการม…