บริษัท SkyKelpie ต้อนวัวผ่านโดรนควบคุมทางไกลสำเร็จครั้งแรกของโลก!

การสาธิตครั้งนี้เกิดขึ้นในงาน Beef 2024 ซึ่งเป็นนิทรรศการปศุสัตว์ในออสเตรเลีย เ…