สตาร์ตอัปสัญชาติสหรัฐฯ

มีเป้าหมายขยายขอบเขตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เตรียมตั้งฟาร์มโซลาร์เซลล์บนวงโคจรด…