เทรนด์โซเชียลของโลกในอนาคต

ซึ่งเป็นไอเดียการเล่นโซเชียลมีเดียแนวใหม่ โดยเมื่อใช้ฟีเจอร์นี้ผู้ส่งจะสามารถส่…