ยุคของปัญญาประดิษฐ์ AI ผลิตสื่อ

Google ได้เปิดตัว Veo และ Imagen 3 ปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยผลิตวิดีโอและรูปภาพคุณภา…