Meta เพิ่มเครื่องมือสร้างโฆษณาด้วย AI ทั้งเจนภาพ และป้อนพรอมพ์สร้างก็อปปี้สินค้าได้

จากเดิมที่เครื่องมือ Generative AI สำหรับเจนภาพพื้นหลังของสินค้าสำหรับโปรโมตเพื…