Prince Mohammad bin Salman

Prince Mohammad bin Salman

Prince Mohammad bin Salman จะใช้เป็นสถานที่จัดฟุตบอลโลกปี 2034

สนามกีฬานี้ ตั้งอยู่บนยอดผา Tuwaiq ที่ความสูง 200 เมตร ตัวสนามรองรับผู้ชมได้ถึง 45,000 ที่นั่ง ออกแบบโดยผสานให้กลมกลืนระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือน พร้อมด้วยหลังคาอาคารแบบยืดหดได้ ส่วนเพดาและผนังรอบอาคารสนามกีฬาจะประดับด้วยจอ LED รวมความยาวทั้งสิ้น 1.5 กิโลเมตร ใช้สำหรับการถ่ายทอดสด กับการแสดงแสงสีเสียงต่าง ๆ และเมื่อไม่ได้ใช้งานก็จะเปิดออกให้เห็นวิวที่สวยงามภายนอก

ส่วนบริเวณใจกลางหลัก จะมีการติดตั้ง Digital Chandelier หรือหน้าจอแสดงผลจำนวนมาก ซึ่งมีขนาดรวมอยู่ที่ 3,600 ตารางเมตร ทำให้ผู้รับชมไม่พลาดช็อตสำคัญในทุกนาทีของการแข่งขัน และจะได้ชื่อว่าเป็นสนามการแข่งขันอีสปอร์ต ที่มีจำนวนหน้าจอ แสดงผลมากที่สุดในโลกอีกด้วย

สำหรับแผนการสร้างสนามกีฬาบนหน้าผา และแผนการสร้างเมืองอีสปอร์ตนี้ อยู่ภายใต้โครงการยักษ์ใหญ่ Qiddiya หรืออภิมหาโครงการเมืองหลวงแห่งความบันเทิง กีฬา และศิลปะแห่งใหม่ ของประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2030

tags : dezeen

Facebook

Similar Posts