แว่นตาอัจฉริยะที่มาพร้อม ChatGPT และ GPT-4o

AirGo Vision แว่นตาอัจฉริยะรุ่นใหม่จาก Solos บริษัทที่โด่งดังเรื่องแว่นตาอัจฉริ…