OCEANIX City “เมืองลอยน้ำ” แห่งแรกของโลก

OCEANIX City

OCEANIX เมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลก ที่สุดทันสมัย ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

OCEANIX จะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 469 ไร่ สามารถรองรับผู้อยู่อาศัยได้ประมาณ 10,000 คน ผังเมืองจะประกอบด้วยเกาะรูปทรงหกเหลี่ยม โดยแต่ละเกาะจะกินพื้นที่ราว 12.5 ไร่ และมีผู้คนอาศัยอยู่ราวๆ 300 คน

ผู้ร่วมก่อตั้งกล่าวว่า เมืองปูซาน เป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดที่จะสร้างเมืองต้นแบบ ซึ่งเราหวังว่าให้อนาคตเราจะสามารถนำความคิดนี้ไปใช้ได้กับเมืองชายฝั่ง เนื่องจากทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล

เมืองลอยน้ำแห่งนี้จะถูกออกแบบให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไป

โดยรวมเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างการผลิตพลังงานไฟฟ้า น้ำจืด อาหาร และทำปศุสัตว์ได้ด้วย คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 3 ปี โครงการดังกล่าวเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้น เพราะต้องเข้าเจรจากับรัฐบาลที่ 10 ประเทศแล้วทั่วโลก เพื่อเสนอวิธีการแก้ปัญหาน้ำทะเลที่สูงขึ้น

สำหรับงบประมาณสำหรับการก่อสร้างเมืองลอยน้ำคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 6,600 ล้านบาท

Maimunah Mohd Sharif กรรมการบริหารของ UN-Habitat กล่าวว่า

เมืองลอยน้ำที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การปรับตัวต่อสภาพอากาศ แทนที่จะต่อสู้กับน้ำ แต่เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับน้ำแทน ผ่านแนวคิดเมืองลอยน้ำ และปูซาน เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุงโซล ของเกาหลีใต้ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการปรับใช้ต้นแบบนี้

ปูซานมีประชากร 3.4 ล้านคน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ตอนปลายของคาบสมุทรเกาหลี เป็นท่าเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเป็นท่าเรืออันดับ 5 ของโลก เป็นที่ตั้งของศูนย์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดใน “เขตเศรษฐกิจตะวันออกเฉียงใต้” ของเกาหลีใต้

OCEANIX จะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 469 ไร่

นับเป็นหนึ่งในเมืองทางทะเลที่สำคัญที่สุดแห่งศตวรรษที่ 21 ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีในการปรับใช้เมืองลอยน้ำต้นแบบแบบยั่งยืน

เป้าหมายหลักของเมืองลอยน้ำต้นแบบนี้ คือการปลูกฝังนักประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ และนักวิจัยรุ่นใหม่ในปูซาน โดยการสร้างระบบนิเวศผ่านความร่วมมือระหว่างพันธมิตรระดับนานาชาติและระดับท้องถิ่น

เมืองลอยน้ำแห่งนี้ แม้จะอยู่เหนือท้องทะเล แต่กลับแข็งแรง ด้วยการยึดแน่นกับพื้นดินใต้ท้องทะเล มีความทนทานต่อภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำท่วม สึนามิ และพายุเฮอริเคนระดับ 5 มีการอยู่อาศัยแบบยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ ผู้อยู่อาศัยจะต้องใช้ชีวิตด้วย “อาหารที่มีพืชเป็นหลัก” โดยเพาะปลูกพืชผักเอง บ้านเรือนจำนวนมากติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง

โดยมีเทคนิคการก่อสร้างแบบสำเร็จรูปบนชายฝั่ง ก่อนที่จะลากไปตั้งยังพื้นที่เป้าหมาย เพื่อลดต้นทุนการก่อสร้าง เมื่อรวมกับราคาเช่าพื้นที่ในทะเล จะเป็นรูปแบบทางเลือกของการอยู่อาศัยที่มีราคาไม่แพงของคนในเมืองใหญ่ๆ ริมชายฝั่งได้ เพื่อรับมือกับภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

tags : OCEANIX

Facebook

Similar Posts