นักวิทย์พบว่า “หนอน” คือฮีโร่ ! ที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนโลกในยุคโบราณ

เมื่อประมาณ 400 ล้านปีก่อน ที่สิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์เกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมา…