สเปนสร้างโรงไฟฟ้าความร้อนพลังชีวมวล

DH Ecoenergías บริษัทด้านพลังงานในสเปน พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยความร้อนจากพลัง…