บริษัทด้านการจัดเก็บพลังงานจากสวิตเซอร์แลนด์

โชว์แนวคิด “ตึกสูงระฟ้า” ที่มีความสูงถึง 1,000 เมตร พร้อมกับระบบการสร้างพลังงาน…