NASA ประกาศค้นหาผู้เข้าร่วมภารกิจ

ภารกิจ CHAPEA 2

ภารกิจนี้มีชื่อว่า CHAPEA 2 คือโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตในบ้านพิมพ์ 3D ของ นาซา ที่ศูนย์อวกาศ Johnson ใน Houston และทำงานเป็นทีม 4 คนเพื่อจำลองการใช้ชีวิตบนดาวอังคาร รวมถึงการเผชิญหน้ากับสถานการณ์จริงที่นักบินอวกาศอาจพบเจอในอนาคต เช่น ทรัพยากรจำกัด, ความล่าช้าในการสื่อสาร และอุปกรณ์เสียหาย คุณจะได้ทำการเดินอวกาศจำลอง, ปลูกพืช, ออกกำลังกาย และรักษาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ทำทุกอย่างเหมือนจริง

NASA เผยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมภารดังนี้

  • ต้องเป็นผู้มีสัญชาติอเมริกัน หรือเป็นผู้พำนักถาวรในสหรัฐอเมริกา
  • มีอายุระหว่าง 30-55 ปี
  • ไม่สูบบุหรี่
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ชำนาญ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโทในด้าน STEM หรือเป็นนักบินที่มีชั่วโมงบินไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง
  • สามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2024

tags : nasa

Facebook

Similar Posts