Google ใช้ AI ทำนายน้ำท่วมได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าสูงสุด 7 วัน

Google ประกาศว่า

ได้ใช้ AI เพื่อทำนายน้ำท่วมบริเวณแม่น้ำได้สำเร็จ ในบางกรณีอาจล่วงหน้าได้ถึง 7 วัน นี่ไม่ใช่แค่คำกล่าวเกินจริงของบริษัทเทคโนโลยีเท่านั้น เนื่องจากการค้นพบนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature ที่ได้รับการยกย่อง น้ำท่วมถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดทั่วโลก ดังนั้นระบบเตือนภัยล่วงหน้านี้ถือเป็นข่าวดีมากๆ

Google ได้ออกมาเปิดเผยถึงงานวิจัยของบริษัทนี้

วิธีการนี้สร้าง “แบบจำลองที่มีความแม่นยำสูงสำหรับสถานที่เฉพาะเจาะจง” กูเกิล หวังว่าจะใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับโลกในที่สุด แม้ว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จในการทำนายน้ำท่วมบางส่วนล่วงหน้าเจ็ดวันเต็ม แต่ค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณห้าวัน  กูเกิล ก็มั่นใจว่าได้ขยาย “ความน่าเชื่อถือของ Nowcasts ทั่วโลกที่มีอยู่ในปัจจุบันจากศูนย์เป็นห้าวัน” นอกจากนี้ยังปรับปรุงการคาดการณ์ในภูมิภาคที่ด้อยโอกาส เช่น บางส่วนของแอฟริกาและเอเชียอีกด้วย

ข้อมูลทั้งหมดนี้ทำให้ Google สามารถพยากรณ์น้ำท่วมได้อย่างแม่นยำใน 80 ประเทศ โดยมีประชากรทั้งหมด 460 ล้านคน บริษัทได้เผยแพร่การคาดการณ์เหล่านี้ใน กูเกิล เสิร์ช, กูเกิล แมพ และผ่านการแจ้งเตือนของ Android ข้อมูลนี้ยังดูได้ผ่านทางเว็บแอป Flood Hub ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 2022

และ กูเกิล ยังคงสำรวจ “ศักยภาพของการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างแบบจำลองการพยากรณ์น้ำท่วมที่ดีขึ้น” และได้ร่วมมือกับนักวิจัยทางวิชาการเพื่อปรับแต่งแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วย AI บริษัทหวังว่าสิ่งนี้จะส่งผลให้เกิด “แพลตฟอร์มพยากรณ์น้ำท่วมแบบ end-to-end ทั่วโลก”

tags : engadget

Facebook

Similar Posts