คอเปอนีย์ (Coperni)

คอเปอนีย์ (Coperni)

Air Swipe Bag กระเป๋าถือทำจากอากาศ 99%

กระเป๋าเป็นผลงานที่ทางแบรนด์ร่วมกับศาสตราจารย์ Loannis Michaloudis จากองค์การ NASAที่สร้างจาก “แอโรเจล” (Aerogel) วัสดุแห่งโลกอนาคตพัฒนาโดยองค์การนาซาได้รับการขนานนามว่าเป็นของแข็งที่เบาที่สุดในโลก

เพราะมีส่วนประกอบของอากาศ 99% และแก้วเพียง 1% จึงทำให้กระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดนี้มีน้ำหนักแค่เพียง 33 กรัม เบาหวิวราวกับหิ้วอากาศกันจริง ๆ ถึงแม้จะมีความละเอียดอ่อนมาก แต่ต้องบอกเลยว่าไม่เปราะบาง เพราะวัสดุชนิดนี้สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 1,200 องศาเซลเซียส และยังทนแรงดันได้กว่า 4,000 เท่า

รูปลักษณ์ดูเหมือนกับกลุ่มเมฆหมอกที่จับต้องได้และ ที่ทนขนาดนี้เพราะมันเป็นวัสดุที่สามารถใช้เก็บละอองดวงดาว (stardust) ในอวกาศนั่นเอง และกระเป๋ารุ่น Air Swipe นี้ก็เป็นวัตถุที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยผลิตโดยซิลิกาแอโรเจลนาโนอีกด้วย

tags : copernic

Facebook

Similar Posts