เรือโป๊ะข้ามฟาก พลังงานไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทเทคโนโลยีการขนส่งทางน้ำร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาพัฒนา

เรือโป๊ะข้ามฟาก พลังงานไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทในสหรัฐอเมริกาพัฒนาเรือโป๊ะข้ามฟากพลังงานไฟฟ้าลดมลภาวะทางเสียงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แก้ปัญหาการขนส่งทางเรือในทะเลสาบจากเรือที่ใช้พลังงานน้ำมันปล่อยอากาศเสียสร้างเสียงรบกวน รวมไปถึงแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของบริษัทที่สามารถใช้ขับเคลื่อนได้ทั้งรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและเรือพลังงานไฟฟ้า

เรือโป๊ะข้ามฟากพลังงานไฟฟ้า ถูกออกแบบให้มีขนาดความยาว 7.5 เมตร เพียงพอที่จะรองรับผู้โดยสารประมาณ 10 ที่นั่ง ระบบขับเคลื่อนสามารถเลือกได้ระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 25 กิโลวัตต์แบบเดี่ยวหรือแบบคู่ แบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าลิเธียมกำลังไฟฟ้า 66 กิโลวัตต์ แบบเดียวกับที่ใช้งานในรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของบริษัท

ระบบการควบคุมเรือใช้หน้าจอสัมผัสแสดงข้อมูลระดับน้ำ ความเร็วของเรือ สถานะของพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ ระบุตำแหน่งบนแผนที่ผ่านดาวเทียม GPS

เรือสามารถทำความเร็วบนผิวน้ำได้ประมาณ 24 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง วิ่งได้ระยะทาง 160 กิโลเมตรต่อการชาร์จพลังงานไฟฟ้า 1 ครั้ง แต่หากใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบคู่จะสามารถทำความบนผิวน้ำได้ประมาณ 37 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำความเร็วสูงสุด 51.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตามเรือพลังงานไฟฟ้ารุ่นนี้ใช้เวลาชาร์จพลังงานไฟฟ้านานเกือบ 27 ชั่วโมง หากใช้ปลั๊กไฟฟ้า 120 โวลต์ แต่หากใช้ปลั๊กไฟ 240 โวลต์ จะใช้เวลาชาร์จเพียง 5 ชั่วโมง

ราคาเริ่มต้นประมาณ 1.5 ล้านบาท สำหรับรุ่นมอเตอร์เดี่ยว และ สำหรับรุ่นมอเตอร์คู่ ประมาณ 2 ล้านบาท 

tags : newatlas

Facebook

Similar Posts