ชิ้นส่วนจรวด 21 ตัน

จับตาชิ้นส่วนจรวด 21 ตัน ตกสู่โลก โอกาสไทยโดนลูกหลง 1.2%

GISTDA ออกมาแจ้งเตือนชิ้นส่วนจรวดลองมาร์ช 5บี (Longmarch-5B) ที่กำลังจะตกสู่พื้นโลกในวันที่ 31 ก.ค.นี้ หลังตรวจพบวงโคจรของจรวดพาดผ่านประเทศไทย แม้โอกาสที่จรวดจะตกในพื้นที่ประเทศไทยมีน้อยมาก เพียง 1.2% แต่ยังคงติดตามสถานการณ์และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

จับตาชิ้นส่วนจรวด โอกาสไทยโดนลูกหลง 1.2%

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศ หรือ Space Technology Research Center ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ให้ข้อมูลว่า วัตถุอวกาศดังกล่าวมีน้ำหนักประมาณ 21 ตัน ถูกส่งเข้าสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 24 ก.ค ที่ผ่านมา ในภารกิจนำเวิ่นเทียน (Wentian) โมดูลที่ 2 ใช้เชื่อมต่อกับสถานีอวกาศเทียนเหอ (Tianhe) เพื่อสนับสนุนการทดลองวิจัยในอวกาศ ของประเทศจีน
แม้จรวดนำส่งจะมีน้ำหนักมากถึง 21 ตัน แต่ระหว่างที่วัตถุอวกาศกำลังตกสู่โลกนั้น จะมีบางส่วนถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศทำให้น้ำหนักน้อยลง ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจไม่ร้ายแรงอย่างที่หลายคนกังวล

ชิ้นส่วนจรวด 21 ตัน

GISTDA จะติดตามการตกของชิ้นส่วนของจรวดนี้โดยใช้ระบบการจัดการจราจรอวกาศ (Space Traffic Management System) หรือ ZIRCON ที่ทีมนักวิจัยของ GISTDA พัฒนาขึ้นเพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ตามมาตรฐานสากล เนื่องจากวัตถุอวกาศในลักษณะนี้โคจรผ่านประเทศไทยทุกวัน การแจ้งเตือนภัยจากสภาพอวกาศ (Space weather) เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ต้องให้ความสำคัญ และแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า

tags : S-TREC GISTDA , CNN WORLD

Facebook

Similar Posts