นวัตกรรมสุดลํ้า บอกความรู้สึกของน้ำและธรรมชาติได้!

โปรเจ็กต์นี้เรียกว่า POND แนวคิดคือ “ให้น้ำส่งเสียง” และสร้างบทสนทน…