เพราะชาร์จเร็วขึ้นแถมประสิทธิภาพดีกว่าเดิม

Tesla ตัดสินใจใช้แบตเตอรี่ BYD เพราะชาร์จเร็วขึ้นแถมประสิทธิภาพดีกว่าเดิม ในการ…