ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้เงินติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์!

ตอบโจทย์ยุคค่าไฟแพง ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้เงินติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์! ดอกเบี้ย…