อิตาลีผุดไอเดีย “โซลาร์เซลล์ล่องหน”

อิตาลีผุดไอเดียรักษ์โลกที่กลมกลืนกับสถาปัตยกรรม อิตาลี หนึ่งในประเทศที่โด่งดังเ…