ชิปโมเด็ม 5G ของ Apple มาเร็วเกินกว่าที่คาดเอาไว้

iPhone 15 น่าจะเป็น iPhone รุ่นสุดท้ายที่จะใช้งานชิปโมเด็ม Qualcomm 5G Apple ได…