ภาวะเกลียดเสียง (Misophonia) คืออะไร?

คุณได้ยินเสียงหายใจของแฟนของคุณใกล้ ๆ แล้วรู้สึกโกรธขึ้นมาโดยทันที ลูกอายุ 6 ขว…