Solar Hopper โดรนโซลาร์เซลล์ชาร์จเองได้

Solar Hopper โดรนโซลาร์เซลล์ชาร์จเองได้ แถมบินได้ไกล

นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย Johannes Kepler University Linz ประเทศออสเตรีย พัฒนาโดรนบินรูปแบบใหม่โซลาร์ ฮอปเปอร์ (Solar Hopper) ติดตั้งแผงโซลลาร์เซลล์ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ได้ช่วยให้โดรนบินได้ไกลมากขึ้น

Solar Hopper ที่มีโซลาร์เซลล์หนาเพียง 1 ใน 20 ของเส้นผมมนุษย์

เพราะโดรนบินอยู่บนท้องฟ้าได้แค่ช่วงเวลาสั้น ๆ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และชาร์จเข้าสู่โดรนโดยตรงจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
โดรนรูปแบบใหม่โซลาร์ ฮอปเปอร์ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตจากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์เรียกว่า Perovskite มีความหนาเพียง 1 ใน 20 ของเส้นผมมนุษย์ และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ดีขึ้น 20.1% สร้างกำลังไฟฟ้าสูงสุด 44 วัตต์

มีแผงโซลาร์เซลล์ 24 เซลล์ เรียงตัวกันรูปวงแหวน บนโดรนบินควอดคอปเตอร์ขนาดเล็ก CX10 โดยน้ำหนักของแผงโซลาร์เซลล์คิดเป็น 1 ใน 25 ของน้ำหนักตัวโดรนทั้งหมด แต่หากนับเฉพาะเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ไม่รวมของสร้างอื่น ๆ จะมีน้ำหนักคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 400 ของน้ำหนักตัวโดรนทั้งหมด

นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนาโดรนบินที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และสามารถแก้ไขปัญหาการสร้างสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้านอกจากนี้หากโดรนบินโซลาร์ ฮอปเปอร์ ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้มีขนาดใหญ่อาจสามารถบินได้ระยะทางไกลขึ้นโดยใช้เวลาที่น้อยลง

tags : newatlas, TNN

Facebook

Similar Posts