YouTube เปิดทดสอบฟีเจอร์ “pinch to zoom”

YouTube เปิดทดสอบฟีเจอร์ “pinch to zoom”

YouTube เปิดทดสอบฟีเจอร์ให้ผู้ใช้ YouTube Premium ให้ซูมดูรายละเอียดในคลิปได้ชัดเจนขึ้น

pinch to zoom

สิทธิพิเศษของผู้ใช้ YouTube Premium

ต่อไปนี้นอกจากจะดูคลิปวิดีโอแบบไม่มีโฆษณาแล้ว ผู้สมัคร YouTube Premium จะมีสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นคือได้ทดลองฟีเจอร์ใหม่ก่อนผู้ใช้ทั่วไป คือ “pinch to zoom” (บีบเพื่อซูม) ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานแล้วเราจะสามารถใช้นิ้วมือสองนิ้วถ่างเข้า ถ่างออกเพื่อซูมดูรายละเอียดเล้กๆน้อยในคลิปวิดีโอได้

ผู้ใช้ YouTube Premium สามารถซูมดูรายละเอียดในคลิปได้ชัดเจนขึ้น

แต่จะใช้งานได้เฉพาะบนแอนดรอยด์ก่อนในเวลาที่เราดูคลิปในโหมด Portrait เท่านั้น สามารถไปทดลองเปิดใช้ได้ที่ https://www.youtube.com/new

tags : 9to5google

Similar Posts