Outlaw Bike จักรยานไม้แปรรูปลามิเนต อลูมิเนียม เหล็ก และหนังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Outlaw Bike

จักรยานไม้แปรรูปลามิเนต อลูมิเนียม เหล็ก และหนังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แค่ถอดแยกชิ้นกลายเป็นโต๊ะและเก้าอี้ได้

“Outlaw Bike” ผลิตจากบราซิลและถูกออกแบบโดย Cardoso Cycles อีกทั้ง ยังได้รับความร่วมมือกับ Talent Marcel และ Bicycling Magazine ที่ทำรถจักรยานประกอบด้วยไม้แปรรูปลามิเนต อลูมิเนียม เหล็ก และหนังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยที่จับแฮนด์และโครงจักรยานทำจากไม้ และอานนั่งหุ้มด้วยหนัง เมื่อนำมาแยกชิ้นส่วนแล้วนำไปประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์จะได้เป็นเก้าอี้ไม้จากโครงรถและเบาะนั่งที่เป็นหนัง ส่วนแกนโลหะของแฮนด์รถจะนำไปเป็นฐานของโต๊ะโดยมีท๊อปโต๊ะจากวงล้อของจักรยาน

จุดเริ่มต้นของรถจักรยานนี้มีสาเหตุมาจากต้องการลดภาระด้านภาษีที่สูงถึง 70% ของราคารถจักรยาน ทำให้ราคาขายรถจักรยานนั้นแพงมากและทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เข้าไม่ถึง จึงทำแกล้งทำจักรยานเป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อที่จะจ่ายภาษีน้อยลง ซึ่งถ้าหากขายในกลุ่มสินค้าที่เป็นเฟอร์นิเจอร์จะต้องเสียภาษี เพียง 12% ดังนั้นจึงมีราคาขายที่ไม่แพงมาก ช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงตัวเลือกการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก

ใช้วัสดุ ไม้แปรรูป, ลามิเนต, อะลูมิเนียม, เหล็กและหนังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนที่จับและโครงจักรยานทำจากไม้ในขณะที่อาน หุ้มด้วยหนัง

จักรยานนี้ยังเป็นเพียงแค่จักรยานต้นแบบที่ออกแบบมาเพื่อเน้นย้ำถึงภาระภาษีที่ต้องจ่ายสูง ไม่ได้มีไว้สำหรับขาย แต่ถ้าหากขายในอนาคตอาจจะมีราคา 3,800 เรอัลบราซิล หรือประมาณ 26,000 บาท หากเก็บภาษีเป็นเฟอร์นิเจอร์ อย่างไรก็ตาม รถจักรยานนี้ถูกสร้างขึ้นจากชิ้นส่วนและวัสดุเดียวกับจักรยานปกติ แต่วิธีการประกอบนั้นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ที่ช่วยสร้างความแตกต่างให้จักรยานนี้เป็นอย่างมาก

tags activationideas

Facebook

Similar Posts