nSPHERE หมวกแรงดันบวก-ลบ นวัตกรรมกู้วิกฤติสู้โควิด-19

ทีมวิจัยนาโนเทค สวทช. เปิดตัว

nSPHERE หมวกแรงดันบวก-ลบ นวัตกรรมกู้วิกฤติสู้โควิด-19

ทีมวิจัยนาโนเทค สวทช. ร่วมกับเครือข่ายพัฒนา “nSPHERE หมวกแรงดันบวก-ลบ” นวัตกรรมลดการแพร่กระจายเชื้อ ด้วยแนวคิดประกอบง่าย ผลิตได้เร็ว ราคาไม่แพง สู่การใช้งานเป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่สะดวก น้ำหนักเบา เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เอกชน ตอบโจทย์วิกฤติโควิด-19

คุณสมบัติของหมวก nSPHERE และราคา ?

สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า ได้ด้วยระบบการกรองประสิทธิภาพสูง ร่วมกับการควบคุมความดันภายในหมวกให้สูงหรือต่ำกว่าภายนอก เพื่อตัดโอกาสการเล็ดลอดละอองไอจามซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีการทำงาน 2 รูปแบบ
1. หมวกแรงดันบวก ความดันภายในหมวกสูงกว่าภายนอกเหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือด่านหน้า
2. หมวกแรงดันลบ ความดันภายในหมวกต่ำกว่าภายนอก เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการ

ด้วยมีแนวคิดว่า หากทั้งผู้ติดเชื้อและผู้ดูแลได้ใช้ก็จะมีประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย ในภายหลังจึงพัฒนาทั้งบวกและลบ เพื่อสร้างกลไกการป้องกันที่แน่นหนา ลดโอกาสแพร่เชื้อได้มากยิ่งขึ้นไป และเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด ทีมวิจัยนาโนเทคเลือกใช้ฟิลเตอร์กรองอากาศประสิทธิภาพสูง หรือ HEPA ซึ่งต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมต่อการใช้งานในลักษณะสวมใส่เป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ความยากจึงตกไปอยู่ที่ประสิทธิภาพและราคา ที่จะสะท้อนความคุ้มค่าของ ของหมวกใบนี้

ไพศาลแย้มว่า ปัจจุบัน มีผู้ประสงค์ขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วหลายราย โดยอยู่ในขั้นตอนของการเจรจา คาดว่า จะทราบผลเร็วๆ นี้ ซึ่งพยายามทำให้เป็นนวัตกรรมที่ราคาไม่แพง และเปิดถ่ายทอดสิทธิแบบ Non Exclusive เพื่อให้เกิดการกระจาย เพิ่มจำนวนการผลิตไปสู่ผู้ใช้ได้มากและเร็ว ทันสถานการณ์และความต้องการ 

ราคาครบชุด หมวกเเละคอนโทรลเลอร์ ราคาต้นทุนอยู่ที่ 2,500 บาท โดยคอนโทรลเลอร์ 2,000 บาท สามารถใช้ซ้ำได้ ระยะเวลาการใช้สะสม 24 ชม. ซึ่งได้ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัย และนำไปใช้งานจริงกว่า 900 ชุด ใน 37 หน่วยงาน และสถานพยาบาลทั่วประเทศ

 

tags : bangkokbiznews

Facebook

Similar Posts