NASA

NASA วางแผนเตรียมสร้างรางรถไฟบนดวงจันทร์

NASA กับโครงการที่มีชื่อว่า “Flexible Levitation on a Track” (FLOAT)

อีธาน ชาเลอร์ หัวหน้าโครงการบอกว่า “เราต้องการสร้างระบบรถไฟบนดวงจันทร์ระบบแรก ซึ่งจะช่วยให้มีการขนส่งบนดวงจันทร์ที่เชื่อถือได้ อัตโนมัติ และมีประสิทธิภาพ” ด้วย “ระบบขนส่งด้วยหุ่นยนต์ที่ทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนานจะมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานประจำวันของฐานดวงจันทร์ที่ยั่งยืนในช่วงทศวรรษปี 2030”

การออกแบบ FLOAT เบื้องต้นจะประกอบด้วยหุ่นยนต์แม่เหล็กที่ลอยอยู่เหนือรางฟิล์มสามชั้นเพื่อลดการเสียดสีจากฝุ่นบนพื้นผิวดวงจันทร์ รถเข็นจะติดตั้งอยู่บนหุ่นยนต์เหล่านี้ และจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 1.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยคาดว่าจะสามารถขนส่งวัสดุได้ประมาณ 100 ตันต่อวันจากฐานดวงจันทร์ในอนาคต

รางฟิล์มยืดหยุ่น 3 ชั้นนั้นประกอบด้วย ชั้นกราไฟต์ ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถลอยเหนือรางรถไฟได้โดยใช้การลอยด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ชั้นที่สองคทิ ชั้นวงจรยืดหยุ่น จะสร้างแรงผลักดันแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนหุ่นยนต์ไปตามรางในแบบที่ควบคุมได้ และชั้นเสริม เป็นชั้นแผงโซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบางสร้างพลังงานให้กับฐานเมื่อถูกแสงแดด

โครงการ FLOAT ได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่เฟส 2 ของโครงการแนวคิดขั้นสูงเชิงนวัตกรรม (NIAC) ของนาซา ซึ่งเฟ้นหานวตักรรมใหม่ ๆ สำหรับภารกิจที่เป็นไปได้ในอนาคต

ชาเลอร์ หัวหน้าโครงการ ยังบอกอีกว่า “ในเฟสที่ 2 เราจะยังคงมุ่งเป้าไปที่การขจัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การใช้งาน การควบคุม และการทำงานระยะยาวของหุ่นยนต์บนราง ซึ่งจะสนับสนุนกิจกรรมการสำรวจของมนุษย์บนดวงจันทร์”

นอกเหนือจากทางรถไฟบนดวงจันทร์แล้วยังมีโครงการอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีก เช่น กล้องโทรทรรศน์แบบของเหลว และจรวดที่ขับเคลื่อนด้วยพลาสมา

Facebook

Similar Posts