Meta

Meta เตรียมติดแท็กภาพที่สร้างด้วย AI

บน Facebook, Instagram, Threads เพื่อแยกออกจากภาพจริง และป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด ป้ายกำกับนี้จะเริ่มใช้งานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

Meta โชว์ตัวอย่างที่นำมาแสดงจะมีป้ายกำกับเขียนว่า AI Info

โดยป้ายกำกับนี้จะขึ้นบอกด้วยแม้ว่าเป็นภาพที่สร้างด้วย AI ของบริษัทอื่น เช่น Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney, Shutterstock เพราะบริษัทเหล่านี้มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะใส่ ลายน้ำไว้ในภาพที่สร้างด้วย AI

เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด และการถูกเนื้อหาเหล่านั้นหลอกลวง ในช่วงแรกอาจจะยังตรวจจับได้ไม่ 100% แต่ทาง เมตา บอกแล้วว่าจะพัฒนาฟีเจอร์นี้ให้สามารถตรวจจับได้มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน รวมไปถึงการออกแบบลายน้ำให้ถูกลบออกยากขึ้นกว่าเดิมด้วย

มาตรฐานกลางนี้ยังมีเฉพาะสื่อประเภทรูปภาพเท่านั้น สื่อที่เป็นเสียงและวิดีโอยังไม่มีมาตรฐานในเรื่องนี้ ทำให้การตรวจสอบเสียงและวิดีโอจากเครื่องมือ AI ของบริษัทอื่นยังทำไม่ได้ แนวทางในตอนนี้จึงเป็นการให้ผู้อัพโหลดประกาศข้อมูลเองไปก่อน ส่วนเรื่องข้อตกลงในอุตสาหกรรมก็จะพัฒนาร่วมกับผู้เล่นรายอื่นในระยะต่อไป

tags : about.fb.com

Facebook

Similar Posts