Kitepower Hawk

Kitepower Hawk

Kitepower Hawk (ไคต์พาวเวอร์ ฮอล์ค) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมว่าว ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก

Kitepower Hawk มาพร้อมระบบแบตเตอรี่ชาร์จไฟแบบตู้คอนเทนเนอร์

การทำงานของระบบจะรวมเอาหลักการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบ Airborne Wind Energy System – AWE ที่ใช้ว่าวขนาดใหญ่เป็นตัวดึงพลังงานลมจากอากาศมาผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีข้อดีคือสามารถเข้าถึงลมที่แรงขึ้น ทำให้ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น ติดตั้งในพื้นที่ ที่ไม่สามารถติดตั้งกังหันลมแบบดั้งเดิมได้ เช่น บริเวณที่มีประชากรหนาแน่นหรือบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด และยังไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ทำงานมากเท่ากับระบบกังหันลมแบบดั้งเดิม

Kitepower Hawk

โดยบริษัทจะนำวิธีการผลิตไฟฟ้าแบบนี้ มารวมเข้ากับระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้ได้ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า ที่สามารถติดตั้งและขนย้ายได้ง่าย นำไปวางในพื้นที่ไซต์งานก่อสร้าง เกษตรกรรม และชุมชนได้สะดวกมากขึ้น สำหรับการผลิตไฟฟ้าแต่ละครั้ง ระบบจะทำงานโดยการปล่อยสายโยงว่าว ขึ้นไปที่ความสูงเหนือพื้นดินประมาณ 350 เมตร เพื่อรับแรงลม ใช้สร้างพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 40 กิโลวัตต์ (kW) ต่อ 1 รอบ และเมื่อหมดรอบ สถานีภาคพื้นดินก็จะใช้พลังงานประมาณ 10 กิโลวัตต์ (kW) เพื่อดึงว่าวกลับเข้ามา เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตไฟฟ้าในรอบนั้น ๆ

จากนั้น พลังงานไฟฟ้าที่ได้ ก็จะนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดความจุ 400 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (kWh) ที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ เพื่อนำไปใช้ชาร์จยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า หรือชาร์จเครื่องจักรต่าง ๆ ด้วยวิธีนี้ ก็จะทำให้ ไคต์พาวเวอร์ ฮอล์ค ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานอิสระ ที่ทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

tags : newatlas

Facebook

Similar Posts