เมืองไทยประกันภัย ผนึก KBTG ใช้ AI ตรวจสภาพรถยนต์

แพลตฟอร์ม InsurTech

KBTG จับมือ เมืองไทยประกันภัย เปิดตรวจสภาพรถยนต์ด้วย AI รายแรกในไทย

เมืองไทยประกันภัย หรือ MTI ร่วมมือกับ KBTG ซึ่งเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ยกระดับวงการประกันภัยสร้าง InsurTech นำเทคโนโลยี Image Processing และ AI เข้ามาผสมผสานเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดำเนินงานตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัย รายแรกในประเทศไทย อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าบนดิจิทัลแพลตฟอร์มได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว เพื่อต่อยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และประมวลผลจากแหล่งข้อมูล จนเกิดความเชี่ยวชาญในการตรวจจับร่องรอยความเสียหายของรถยนต์ที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น ผ่านรูปภาพหรือภาพถ่ายที่ลูกค้าส่งเข้ามาตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนการทำประกันภัย โดยลูกค้าสามารถดำเนินการตรวจสภาพรถยนต์ได้ทุกที่ด้วยตนเอง เปรียบเสมือน Self-service ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้งานง่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

พร้อมเดินหน้าพัฒนาการให้บริการด้านประกันภัยผ่านเทคโนโลยี AI อย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งในอนาคตเราได้วางแผนนำ AI เข้ามาสนับสนุนงานภายในองค์กร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลอย่างดีที่สุด

KBTG เมืองไทยประกันภัยเปิดตรวจสภาพรถยนต์ด้วย AI

เทคโนโลยีสำหรับระบบ AI Car Inspection จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ

1. การเตรียมข้อมูลและรูปภาพ รวมทั้งระบบที่ใช้สอน AI ในการตรวจสอบสภาพรถยนต์ ที่พัฒนาร่วมกันขึ้น
2. การสร้างโมเดล AI ซึ่งเป็นส่วนที่ทาง KBTG ดูแลทั้งหมด
3. การนำ AI ไปใช้ในทางธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนที่ทางเมืองไทยประกันภัย นำไปให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งช่วยให้ธุรกิจประกันภัยมีศักยภาพและเติบโตก้าวหน้าต่อไป บนแพลตฟอร์มดิจิทัลในอนาคตได้

เทคโนโลยีเหล่านี้ยังถูกนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มช่องทางการนำเสนอแผนประกันภัยให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันแบบเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการเลือกซื้อประกันภัยของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมในยุคของข้อมูล ที่ลูกค้าสามารถเป็นผู้เลือกและกำหนดได้ด้วยตนเอง

 

Facebook

Similar Posts