Google เปิดตัว "VideoPoet"

Google เปิดตัว “VideoPoet” โมเดล LLM ใหม่

Google เปิดตัว "VideoPoet"

“VideoPoet” เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับชุดข้อมูลข้อความและวิดีโอขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้ โมเดลจึงสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างข้อความและวิดีโอ และสามารถสร้างวิดีโอที่มีความสอดคล้องและดึงดูดสายตาได้

สิ่งที่น่าใจเกี่ยวกับ “VideoPoet” คือความสามารถในการสร้างวิดีโอขนาดยาว โมเดลสามารถสร้างวิดีโอที่มีความยาวหลายนาทีโดยการเชื่อมโยงคลิปสั้นเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถสร้างวิดีโอที่ซับซ้อนและเหมาะสมยิ่งขึ้นได้

VideoPoet ยังสามารถใช้เพื่อแก้ไขวิดีโอที่มีอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มภาพเคลื่อนไหวให้กับภาพนิ่งหรือเปลี่ยนสไตล์ของวิดีโอได้ สิ่งนี้ทำให้ VideoPoet เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการตัดต่อวิดีโอ แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์มากนักก็ตาม

image13

ความสามารถบางส่วนที่ VideoPoet สามารถทำงานได้

  1. สร้างวิดีโอจากคำอธิบายที่เป็นข้อความ
  2.  ทำให้ภาพนิ่งเคลื่อนไหว
  3.  ใช้เอฟเฟกต์โวหารกับวิดีโอ
  4. เติมส่วนที่ขาดหายไปของวิดีโอหรือขยายวิดีโอให้เกินขอบเขตเดิม
  5.  สร้างเสียงจากคลิปวิดีโอ
image16

tags : blog.research.

Facebook

Similar Posts