Google

Google เพิ่ม “เสียงเอฟเฟคต์” ให้ ChromeOS เป็นครั้งแรก

Google เพิ่มเสียงชุดแรก 2 เสียงคือ

เสียงร้องเวลาเสียบสายชาร์จ และ เสียงเตือนตอนแบตเตอรี่ลดต่ำลง เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้ รวมถึงผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น การมีเสียงบอกว่าเสียบสายชาร์จเข้าแล้ว หรือ แบตเตอรี่ต่ำถึงระดับที่ควรชาร์จ ช่วยลดความจำเป็นในการเรียกแอพอ่านหน้าจอ (screen reader) ลงได้

กูเกิลได้เคยทำเสียงให้ Pixel มาก่อนแล้ว จึงนำประสบการณ์และแนวทางมาพัฒนาต่อ ข้อกังวลอันหนึ่งคือ ChromeOS ถูกใช้ในสถาบันการศึกษาเยอะมาก ทำให้ทีมต้องพยายามเลือกเสียงและระดับความดังที่ไม่รบกวนสมาธิของครูและนักเรียนจนเกินไป

เสียงเสียบสายชาร์จที่เลือกเป็นเสียงเปียโน โน้ต G major ที่ค่อยๆ เบาลง (ฟังเสียงได้จากต้นทาง) เน้นเสียงเบสเพื่อใช้ประโยชน์จากลำโพงของ Chromebook ที่ใหญ่กว่าลำโพงของสมาร์ทโฟน และเสียงเสียบสายชาร์จยังแบ่งเป็น 3 เวอร์ชันย่อย แยกตามสถานะของแบตเตอรี่ในตอนนั้น (เหลือต่ำกว่า 15%, 16-79%, 80% ขึ้นไป)

ส่วนเสียงเตือนแบตเตอรี่ลดต่ำ (เหลือใช้งานได้น้อยกว่า 15 นาที) เป็นเสียงโน้ต 3 ตัวแบบเร็วๆ เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่าต้องไปหาสายชาร์จแล้ว

tags : Blog

Facebook

Similar Posts