CDC สหรัฐเผยสายพันธุ์เดลต้าติดง่าย คล้ายอีสุกอีใส อาจป่วยและอาการรุนแรงมากขึ้น

ศูนย์ควบคุมโรค

CDC สหรัฐเผยสายพันธุ์เดลต้าติดง่าย คล้ายอีสุกอีใส อาจป่วยและอาการรุนแรงมากขึ้น

สำนักข่าวชื่อดังระดับโลกในสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า เอกสารภายในของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ CDC ระบุว่าโรคระบาดโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า หรืออินเดีย ทำให้เกิดการแพร่ระบาดติดเชื้อได้อย่างง่ายมาก ซึ่งไม่แตกต่างจากการติดโรคอีสุกอีใส ในเวลาเดียวกัน สายพันธุ์เดลต้าเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม

 “เอกสารฉบับดังกล่าว ระบุต่อไปว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ครบโดสแล้ว อาจเป็นพาหะในการแพร่กระจายเชื้อสายพันธุ์เดลต้าในอัตราความเร็วใกล้เคียงกับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนด้วย”

ข้อมูลนี้ เปิดเผยรายละเอียดว่า ผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า 1 รายโดยเฉลี่ยแล้วจะสามารถแพร่กระจายเชื้อดังกล่าวได้ตั้งแต่ 8-9 ราย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับไข้หวัดทั่วไป จะพบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ติดเชื้อ 1 ราย จะแพร่กระจายเชื้อ 2 ราย วัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 นั้น มีประสิทธิภาพมากกว่า 90% ในการป้องกันภาวะเจ็บป่วยที่รุนแรง หรือป่วยถึงขั้นเสียชีวิตโดยสามารถป้องกันได้ถึง 10 เท่า และป้องกันการติดเชื้อได้ถึง 3 เท่า

แต่อาจมีประสิทธิภาพน้อยลงในการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนั้น จึงพบสถานการณ์ติดเชื้อในผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว หรือ Breakthrough COVID

ทว่าก่อนมีวัคซีน มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ประมาณ 80,000 รายทุกวัน และเสียชีวิตเกือบ 500 ราย เกือบเท่ากับทุกวันนี้ แม้ว่าตอนนี้ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งจะได้รับวัคซีนและอีกหลายคนมีภูมิคุ้มกันเนื่องจากเคยเป็นแล้ว ติดเชื้อแล้ว

 

tags : usatoda

Facebook

Similar Posts