AI จับมือ AIS สร้างโดรนแก้ไขไฟป่า

หมดปัญหาไฟป่า

AI จับมือ เอไอเอส สร้างโดรนแก้ไขไฟป่า ด้วยระบบ Sensor IoT

เมื่อไฟป่าก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศในพื้นที่ และ ส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงส่งผลให้เกิดหมอกควัน และมลพิษทางอากาศ PM 2.5 ที่รุนแรง ทั้งยังส่งผลต่อสุขภาพ

จากปัญหาเหล่านี้ Skyller หนึ่งในหน่วยธุรกิจภายใต้ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV บริษัทในเครือบริษัท ปตท. สผ. ผู้นำด้านการตรวจสอบอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานด้วยโดรนและระบบ เอไอ ได้ร่วมกับ เอไอเอส ทดสอบการใช้งานระบบ Sensor IoT ร่วมกับโดรนดับเพลิง เพื่อตรวจจับสัญญาณไฟและดับไฟป่าในเบื้องต้น ช่วยให้เจ้าหน้าที่รับมือไฟป่าได้เร็วขึ้น ลดปัญหาความรุนแรงของไฟป่าและผลเสียต่างๆที่ตามมา

Facebook

เอไอเอส ได้ลงมือศึกษาหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้รับมือไฟป่าได้อย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทีม AIS NEXT ซึ่งเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนวัตกรรมของเอไอเอส ได้พัฒนาระบบ Sensor IoT ที่สามารถตรวจจับสัญญาณควัน ความร้อน อุณหภูมิและความชื้น และส่งสัญญาณแจ้งเตือนถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาที จากปกติต้องใช้เวลา 3 – 6 ชม. ทำให้หลายครั้งการจัดการเรื่องไฟป่าเป็นไปอย่างล่าช้า

ด้วยระบบการทำงานประสานกันของ Sensor IoT ที่ติดตั้งกระจายตามจุดเสี่ยงที่เกิดไฟป่าเป็นประจำ ร่วมกับโดรนดับเพลิงอัจฉริยะ ช่วยให้เจ้าหน้าที่รับมือไฟผ่าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกว่าเดิม การสื่อสารและทำงานที่รวดเร็วนี้ จะช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารข้อมูลเชื่องช้า ที่อาจทำให้ไฟลุกลามขยายพื้นที่เป็นวงกว้างโดยที่ไม่อาจควบคุมได้ แต่เมื่อข้อมูลถูกส่งมาโดยเร็ว การรู้เร็ว วางแผนเร็ว เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถจัดกำลังคนและจัดการดับไฟป่าได้อย่างทันท่วงที
นอกจากฝูงโดรนปล่อยลูกบอลดับเพลิงแล้ว 

Skyller ยังพัฒนาโดรนดับเพลิงที่สามารถเอาสายของอุปกรณ์ดับเพลิงทั่วไปจากรถดับเพลิงมาต่อเชื่อม และสามารถบินฉีดน้ำหรือโฟมดับเพลิงบนอาคารสูงเพื่อดับไฟในบริเวณที่อาจเข้าถึงยาก หรือ มีอันตรายหากใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ดับเพลิงในอาคาร หรือโกดังขนาดใหญ่ที่ต้องการความรวดเร็วในการเข้าถึง และอาจจะเข้าถึงได้ยาก โดยหวังใช้เทคโนโลยีในการรับมือและแก้ปัญหาภัยพิบัติได้อย่างครอบคลุม

Facebook

Similar Posts