อังกฤษนำร่องใช้โดรนส่งยารักษามะเร็งไปเกาะนอกชายฝั่งเป็นรายแรกของโลก

ครั้งแรกของโลก

อังกฤษนำร่องใช้โดรนส่งยารักษามะเร็งไปเกาะนอกชายฝั่งเป็นรายแรก

ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติประจำสหราชอาณาจักร ประกาศว่า จะเริ่มนำร่องใช้ Drone ส่งยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) เป็นแห่งแรกของโลก หวังร่นระยะเวลาการส่งยาจากการเดินทาง 4 ชั่วโมง เหลือเพียง 30 นาทีเท่านั้น

โดยจะเริ่มทดสอบส่งยาคีโมด้วย Drone จาก Portsmouth ไปยัง (Isle of Wight) เกาะทางตอนใต้ของอังกฤษ โดยร่วมกับ Apian สตาร์ตอัปเทคโนโลยีที่ก่อตั้งโดยอดีตแพทย์ประจำ NHS และเหล่าอดีตพนักงาน Google 

ไอล์ออฟไวต์ (Isle of Wight) เป็นชื่อของเขตปกครองตนเองและเกาะที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ในบริเวณช่องแคบอังกฤษใต้เมืองพอร์ตสมัท (Portsmouth) เป็นดินแดนแห่งบ้านพักตากอากาศของประเทศตั้งแต่ยุควิกตอเรีย ซึ่งเกาะแห่งนี้มีประชากรทั้งหมดประมาณ 150,000 คน ประสบปัญหาเรื่องของบริการสาธารณสุขในพื้นที่นั้นมีต้นทุนที่สูงกว่าพื้นที่เกาะบริเตนจากเส้นทางการขนส่งที่มีค่าใช้จ่ายข้ามเกาะสูง โดยเฉพาะยาเคมีบำบัด (Chemoterapy) ที่ต้องมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

เนื่องด้วยยาเคมีบำบัดอายุการเก็บรักษาสั้น ซึ่งยาเหล่านี้จึงต้องรีบนำส่งไปยังเกาะโดยปกติแล้วใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมง แต่การขนส่งด้วยโดรนจะใช้เวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น

Apian ใช้งานแบบขึ้นลงทางดิ่งพลังงานไฟฟ้า (Electrical Vertical Take-Off and Landing: eVTOL) หลากหลายรุ่น ซึ่งจะเป็นโดรนแบบปีกตรึงพร้อมโรเตอร์ (Roter) ใบพัด 4 ตัว สำหรับการขึ้นลงทางดิ่ง และมอเตอร์เดี่ยวสำหรับทำการบิน รองรับการเดินทางเป็นเวลา 90 นาที ต่อรอบการชาร์จด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถบรรทุกสิ่งของได้สูงสุดไม่เกิน 25 กิโลกรัม

tags : Engadget

Facebook

Similar Posts