โซลาร์เซลล์ล่องหน

อิตาลีผุดไอเดีย “โซลาร์เซลล์ล่องหน”

อิตาลีผุดไอเดียรักษ์โลกที่กลมกลืนกับสถาปัตยกรรม

อิตาลี หนึ่งในประเทศที่โด่งดังเรื่องความงามของสถาปัตยกรรมดั้งเดิม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมมีการบูรณะซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ ได้มีการเพิ่มเติมเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ตามยุคสมัยเข้าไป ก็ต้องมีการออกแบบให้สอดคล้องหรือกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมดั้งเดิม เพื่อคงความสวยงามของสถาปัตยกรรมต้นแบบเหล่านั้นไว้ โดยไม่ให้บดบังทัศนียภาพที่สวยงาม

ทางการอิตาลีจึงต้องการลดใช้พลังงาน และเปลี่ยนไปเป็นการผลิตไฟฟ้าเป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

บริษัทในอิตาลี จึงพัฒนานวัตกรรมนี้เพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ โดยออกแบบแผงโซลาเซลล์ให้มีลักษณะคล้ายกับกระเบื้องดินเผาที่มักพบบริเวณอาคารต่าง ๆ ของประเทศอิตาลี และทำให้โซลาร์เซลล์ล่องหนมีคุณค่าต่อการพัฒนาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืนอีกด้วย

คุณสมบัติของนวัตกรรมนี้

สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานได้ประมาณ 25% ซึ่งหากเทียบกับโซลาร์เซลล์ธรรมดาอาจไม่ได้ผลิตได้มากมายนัก แต่ก็พอที่จะช่วยนำพลังงานสะอาดมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไว้ใช้ได้ และยังช่วยรักษาทัศนียภาพ ความสวยงามของสถาปัตยกรรมไปพร้อม ๆ กัน

ปัจจุบันบริษัทกำลังทดลองระบบที่คล้ายกันกับวัสดุอื่น ๆ เช่น หิน ไม้ หรือคอนกรีต เพื่อนำวัสดุเหล่านี้ไปใช้กับสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ทั่วโลกต่อไป

tags : CNN

Facebook

Similar Posts