WHO จับตาไวรัสกลายพันธุ์เชื้อโควิดสายพันธุ์ ‘มิว’ หวั่นดื้อวัคซีนโควิพบเชื้อแล้วอย่างน้อย 39 ประเทศทั่วโลก

จับตาอย่างใกล้ชิด

โควิดสายพันธุ์ มิว ไวรัสกลายพันธุ์ หวั่นดื้อวัคซีนโควิพบเชื้อแล้วอย่างน้อย 39 ประเทศทั่วโลก

เมื่อวานนี้ 1 กันยายน 2564 องค์การอนามัยโลก เผยกำลังจับตาไวรัสกลายพันธ์โควิด-19 โควิดสายพันธุ์ ‘มิว'” พบครั้งแรกในโคลอมเบีย ล่าสุดพบเชื้อแล้วอย่างน้อยใน 39 ประเทศทั่วโลก คาดเชื้อมีความสามารถหลบเลี่ยงและต้านทานภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนหรือการเคยติดเชื้อโควิดได้

ปัจจุบันทั่วโลกมีความกังวลเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ สายพันธุ์ใหม่ๆ เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ปัจจุบันสายพันธุ์เดลตา ซึ่งแพร่กระจายได้ง่ายเป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดอยู่ในขณะนี้

 WHO กำหนดให้เชื้อโควิดสายพันธุ์ มิว กลายเป็นหนึ่งในเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ สายพันธ์ุล่าสุดที่อยู่ในกลุ่มการกลายพันธ์ุที่น่าสนใจ เพราะจำนวนผู้ติดเชื้อมิวในโคลอมเบีย รวมถึงเอกวาดอร์กลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาวิจัย เพื่อทำความเข้าใจเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ให้มากขึ้น

 ขณะเดียวกัน แม้ว่าไวรัสทุกชนิดจะมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลา รวมทั้งเชื้อโคโรนาไวรัส SARS-CoV-2 ที่ก่อโรคโควิด-19 ซึ่งการกลายพันธุ์ส่วนใหญ่มีผลกระทบเล็กน้อย หรือไม่มีเลยกับคุณสมบัติของไวรัส แต่การกลายพันธุ์บางอย่างก็ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของไวรัส และมีอิทธิพลกับความสามารถของการแพร่กระจาย ความรุนแรงของโรค และการดื้อต่อวัคซีน ยา หรือการรับมืออื่นๆ

Facebook

Similar Posts