AWS IoT RoboRunner ซึ่งเป็นบริการหุ่นยนต์แบบใหม่ที่ช่วยองค์

Amazon เปิดตัว

เทคโนโลยีจัดการฝูงหุ่นยนต์ในโกดังสินค้า AWS IoT RoboRunner ใช้ผ่าน AWS IoT

เป็นบริการหุ่นยนต์แบบใหม่ที่ช่วยให้องค์กรสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยให้กลุ่มหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น AWS IoT RoboRunner ให้คุณเชื่อมต่อหุ่นยนต์และระบบการจัดการงานของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถจัดการงานทั่วทั้งการดำเนินงานของคุณผ่านมุมมองระบบเดียว โดยถอดระบบมาจากศูนย์กระจายสินค้าของ Amazon ที่ใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็กๆ จัดการพัสดุในคลัง

เทคโนโลยีนี้ทำงานอย่างไร ?

RoboRunner ทำหน้าที่เป็นแดชบอร์ดกลางสำหรับจัดการฝูงหุ่นยนต์ในโกดัง โดยมีแนวคิดของหุ่นแต่ละตัว  ประกอบกันเป็นฝูง ภายในโรงงานหรือโกดัง แล้วเขียนแอพพลิเคชันควบคุมหุ่นยนต์แต่ละฝูงอีกทีหนึ่ง ตัวระบบสามารถเชื่อมกับบริการอื่นของ AWS เช่น AWS Lambda หรือ AWS IoT Greengrass

tags :  amazon

Facebook

Similar Posts