AI ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแมลงสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ

มหาวิทยาลัยวอชิงตัน

นักวิจัยสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแมลง

งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน นักวิจัยคิดค้นสร้างโรบอทส์อิสระที่แรงบันดาลใจจากแมลงในการสร้าง AI สำหรับหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่เป็นอิสระ ความฉลาดของแมลงมีลักษณะเฉพาะที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เรียบง่ายแต่แข็งแกร่ง พวกเขาใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อทำงานให้ประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน

โรบอทส์แมลงถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กใช้การควบคุมแบบไร้สายใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำหน้าที่เหมือนมันสมองของโรบอทส์ควบคุมการทำงานของปีก ในอนาคตหากโครงการประสบความสำเร็จโรบอทส์แมลงขนาดเล็กนี้จะสามารถใช้ทำภารกิจที่เครื่องบินขนาดใหญ่ไม่สามารถทำได้เช่น ภารกิจสอดแนม ตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การทำเกษรตรกรรมขนาดใหญ่ ตรวจสอบมลพิษในสถานที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยอาศัยลักษณะการบินของแมลงซึ่งผ่านวิวัฒนาการขั้นสุดยอดของพวกแมลงที่เกิดขึ้นบนโลกนานกว่า 400 ล้านปี

อย่างไรก็ตามโรบอทส์แมลงยังมีข้อจำกัดด้านพลังงานและความสามารถในการบินระยะยาวในตอนนี้มันสามารถทำได้แค่การบินขึ้นลงในระยะสั้น ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาในการวิจัยพัฒนาเพิ่มเติม ถ้าหากเทคโนโลยีนี้หากทำได้สำเร็จ มีความเป็นได้ในหากนำไปพัฒนาต่อเพื่อใช้กับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ที่ต้องการความสามารถในการประมวลผลท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ละเอียดอ่อน โดยฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์จะช่วยโรบอทส์คำนวณความเร็วและตรวจจับได้เร็วขึ้น

tags : Eurasia Review

Facebook

Similar Posts