ตรวจแมมโมแกรม 2022

ผู้หญิงอายุเท่าไร ควรตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรม

ตรวจแมมโมแกรม คืออะไร

การตรวจเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรม เป็นการตรวจทางรังสีที่ใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป แต่ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงและคมชัดมากกว่า ทำให้สามารถค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถเห็นจุดหินปูนในเต้านม ซึ่งบางครั้งมีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถคลำหรือตรวจด้วยอัลตร้าซาวด์พบ ดังนั้นการตรวจดิจิตอลแมมโมแกรมจึงมีประโยชน์ในการตรวจหามะเร็งเต้านมขนาดเล็ก

ตรวจแมมโมแกรม 2022

ผู้หญิงอายุเท่าไร ควรตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรม

ผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรม นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงในปัจจัยอื่นๆ เช่น

ผู้หญิงอายุ 40 ปีที่มีสุขภาพแข็งแรงปกติ
ผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป ที่สมาชิกในครอบครัวสายตรง มีผู้ที่มีประวัติรักษาโรคมะเร็งเต้านม
ผู้หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติผลตรวจยีนผิดปกติ
ผู้หญิงอายุเท่าไรก็ได้ ที่คลำเจอก้อนเนื้อ มีเลือดออกที่หัวนม หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ ที่บริเวณเต้านม
วิธีเตรียมตัวก่อนเข้าตรวจแมมโมแกรม
รับประทานอาหารและดื่มน้ำได้ตามปกติ
ห้ามทาแป้งฝุ่น โลชั่น ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย บริเวณเต้านม และรักแร้
หากเคยตรวจ ให้นำผลแมมโมแกรมเดิมมาด้วย
หากมีอาการผิดปกติของเต้านม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย

Facebook

Similar Posts