บริษัท JR West ญี่ปุ่นพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทางรถไฟ

บริษัทรถไฟญี่ปุ่น

บริษัท JR West ญี่ปุ่นพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทางรถไฟ

บริษัทรถไฟญี่ปุ่น JR West ร่วมมือกับ Nippon Signal, Human Machinery Integrated และ มหาวิทยาลัยริสุเมะกัน ประกาศพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดใหญ่แบบมัลติฟังก์ชันรวมเครื่องจักรก่อสร้างขนาดใหญ่เข้ากับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Space Heavy Work Man-machine) เพื่อรองรับการทำงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทางรถไฟ แทนแรงงานที่เป็นมนุษย์หรือเครื่องจักรแบบเดิม

เป้าหมายของบริษัทรถไฟญี่ปุ่น JR West

หุ่นยนต์ขนาดใหญ่ควบคุมใช้มนุษย์ผ่านแว่นตา VR รองรับการทำงานหนักหลายรูปแบบ รวมไปถึงการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าที่อันตรายหากใช้พนักงานที่เป็นมนุษย์เข้าทำการแก้ไขโดยตรง

เป้าหมายของบริษัทมีแผนการพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อทำงานในลักษณะที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทดแทนแรงงานที่เป็นมนุษย์ อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์ขนาดใหญ่ยังคงใช้การควบคุมโดยมนุษย์อยู่แต่มนุษย์จะถอยไปอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยจากพื้นที่ปฏิบัติงานและสั่งการทำงานของหุ่นยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Facebook

Similar Posts