ตึกสูงระฟ้า

บริษัทด้านการจัดเก็บพลังงานจากสวิตเซอร์แลนด์

โชว์แนวคิด “ตึกสูงระฟ้า” ที่มีความสูงถึง 1,000 เมตร พร้อมกับระบบการสร้างพลังงานสะอาดจากแรงโน้มถ่วงได้ในตัวตึก

ตึกสูงระฟ้า สร้างพลังงานสะอาดจากแรงโน้มถ่วงได้ในตัวตึก

หลักการนี้เป็นระบบกักเก็บพลังงานแรงโน้มถ่วง ซึ่งจะเป็นการนำ พลังงานจลน์ หรือพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อ ก้อนอิฐ ตกลงมาตามแรงโน้มถ่วง แปลงให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า

ภายในอาคารดังกล่าว จะมีช่องว่าง สำหรับใช้ติดตั้งระบบชักรอกเพื่อดึงอิฐบล็อก ขึ้นไปยังจุดสูงสุดของระบบ โดยจะใช้พลังงานจากแหล่งไฟฟ้าหมุนเวียน เพื่อให้วัตถุดังกล่าว มีพลังงานศักย์ หรือพลังงานที่วัตถุสะสม ณ จุดสูงสุด แทนการเก็บพลังงานไฟฟ้า ด้วยสารเคมี

Previous slide
Next slide

เมื่อระบบปล่อยก้อนอิฐตกลงมาตามแรงโน้มถ่วง พลังงานศักย์ ก็จะเปลี่ยนเป็น พลังงานจลน์ ตามหลักการฟิสิกส์ ซึ่งพลังงานที่ได้นี้ จะนำมาใช้ในการดึงรอก เพื่อไปปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อไป และส่งกระแสไฟฟ้าให้กับตัวตึก รวมถึงโครงข่ายอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกัน ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

ทางทีมผู้พัฒนาเชื่อว่า เมื่อนำระบบนี้ ไปใช้ในตึกสูง จะช่วยเพิ่มเรื่องของความยั่งยืน และลดต้นทุนด้านพลังงานของอาคารไปได้มาก นอกจากนี้ตัวระบบยังสามารถนำไปติดตั้งในสถานที่อื่น ๆ นอกจากตึกสูงได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บ และการจ่ายพลังงานหมุนเวียนให้กับโครงข่ายไฟฟ้า

tags : som

Facebook

Similar Posts