ตรวจโควิดฟรี ผู้ประกันตน ม.33,39,40 กลุ่มเสี่ยง

ตรวจโควิดฟรี

ตรวจโควิดฟรี ผู้ประกันตน ม.33,39,40 กลุ่มเสี่ยง

ข่าวดีสำหรับพนักงานลูกจ้างที่ได้ทำประกันสังคมไว้ ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาประกาศให้ผู้ที่ได้ทำประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ได้ฟรีที่ศูนย์เยาวชนฯ ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เริ่มต้นตรวจวันแรกคือวันที่ 17 เมษายน 2564 นี้

เข้าไปที่ : คลิกที่นี่

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  • กรอกเลขบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต แล้วกดเช็คข้อมูลระบบ
  • กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ถูกต้อง แล้วกดบันทึกข้อมูลด้านล่างสุด
  • หลังจากลงทะเบียนเสร็จก็จะได้ใบจองในระบบตามที่นัดหมาย และที่สำคัญอย่าลืมทำการแคปหน้าจอนั้นไว้ด้วย

เกณฑ์ที่เข้าเป็นกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ฟรี ได้แก่

  1. มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด
  2. เคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
  3. เคยติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มีอาการป่วย มีไข้ เจ็บคอ ไอ หรือมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย

ผู้ที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวสามารถเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี วันละ 3,000 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า 1,500 คน ช่วงบ่าย 1,500 คน ที่ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ประกันตนต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ และเข้ารับการตรวจตามวันที่และเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะ ต้องพกบัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจด้วย

หลังตรวจเชื้อโควิด -19 เรียบร้อยแล้วเสร็จสามารถกลับบ้านได้ทันที ซึ่งผลการตรวจจะส่งทาง SMS ให้ผู้ประกันตนทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ ตามไปทีหลังครับ

***กรณีผู้ประกันลงทะเบียนไปแล้วไม่มาตรวจตามนัด จะต้องลงทะเบียนใหม่ภายหลังเท่านั้น***

 

TAGS : siamrath

Similar Posts