ดื่มกาแฟ 2022

ดื่มกาแฟวันละ 2-3 แก้วลดอาการบาดเจ็บที่ไตได้

งานวิจัยชิ้นล่าสุดเผยประโยชน์ของคาเฟอีนในกาแฟมีฤทธิ์ช่วยให้ลดอาการบาดเจ็บที่ไตได้
คอกาแฟรู้ดีอยู่ว่าในเครื่องดื่มที่คุณโปรดปรานนี้ มีสารและส่วนประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคาเฟอีน สารไดเทอร์พีน และกรดคลอโรจีนิค ซึ่งงานวิจัยหลายต่อหลายชิ้นที่ยืนยันว่า สารเหล่านี้ล้วนดีต่อร่างกาย ช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ ลดความเสี่ยงของการก่อมะเร็ง ลดความเสี่ยงเบาหวานและโรคพากินสัน ได้ โดยเฉพาะในคนที่ทานกาแฟเป็นประจำ

ดื่มกาแฟ

งานวิจัยการดื่มกาแฟนวันล่ะ 2-3 แก้ว

ล่าสุด มีงานวิจัยชิ้นใหม่ ที่ระบุว่า ประโยชน์ของคาเฟอีนในกาแฟ ยังส่งผลดีต่อการทำงานของไต โดยการทานกาแฟเป็นประจำทุกวัน ช่วยลดึวามเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังได้

การศึกษาดังกล่าว ถูกเผยแพร่ลงในวารสารนานาชาติเกี่ยวกับโรคไต โดยจากการทำวิจัยในผู้ใหญ่อายุระหว่าง 45-64 ปี จำนวน 14,207 คน ผลลัพธ์ที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

▪27 เปอร์เซนต์ของผู้เข้าร่วม ไม่ทานกาแฟ
▪14 เปอร์เซนต์ของผู้เข้าร่วม านกาแฟน้อยกว่า 1 แก้วต่อวัน
▪19 เปอร์เซนต์ ดื่มวันละ 1 แก้ว
▪23 เปอร์เซนต์ ดื่มวันละ 2-3 แก้ว
▪17 เปอร์เซนต์ ดื่มมากกว่า 3 แก้วต่อวัน

จากนั้นพวกเขาติดตามผลการตรวจร่างกายและสุขภาพในช่วงเวลา 24 ปีให้หลัง ผลปรากฏว่า ในกลุ่มคนที่ทานกาแฟ มีความเสี่ยงเกิดการบาดเจ็บที่ไต ลดลง 11 เปอร์เซนต์ โดยในจำนวนนี้ กลุ่มคนที่ดื่มกาแฟวันละ 2-3 วัน มีความเสี่ยงลดลงมากที่สุด

ขนาดรูปเรื่อง web 1.2 1

ผลการวิจัยดังกล่าว อยู่ในระดับเบื้องต้น นักวิทยาศาสตร์เผยว่า เพื่อทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสารที่อยู่ในกาแฟ ซึ่งส่งผลต่อการป้องกันโรคเกี่ยวกับไต


อย่างไรก็ดี ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ชัดเจนว่าการบริโภคกาแฟนั้น มีผลต่ออุบัติการณ์การเกิดโรคไต และในอนาคต ก็จะสามารถช่วยให้ผู้ที่กำหนดนโยบายนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการเพื่อหาวิธีช่วยลดความเสี่ยงเกิดโรคไตเป็นวงกว้างในประชาชน

Facebook

Similar Posts