Meta ประกาศหากบูสต์โพสต์ Facebook และ Instagram บน iOS จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 30%

เริ่มสิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปเพราะ เมตา ต้องเสียส่วนแบ่ง 30% ให้กับ Apple และคนที่…