เรือเฟอร์รี่พลังงานไฟฟ้า

Candela บริษัทผู้ผลิตเรือไฟฟ้าสัญชาติสวีเดน ทดสอบเรือเฟอร์รี่โดยสารแบบไฮโดรฟอยล…