TikTok เปิดตัวแอป ‘MyRTO’ ใช้ติดตามพนักงานตัวเองให้กลับเข้าออฟฟิศ

หลังมีนโยบายให้พนักงานกว่า 7,000 คน กลับเข้าออฟฟิศ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เริ่มมีผลต…