ภาวะเกลียดเสียง

ภาวะเกลียดเสียง (Misophonia) คืออะไร?

คุณได้ยินเสียงหายใจของแฟนของคุณใกล้ ๆ แล้วรู้สึกโกรธขึ้นมาโดยทันที ลูกอายุ 6 ขวบของคุณหาวและนั่นทำให้คุณตื่นตกใจกลัว คุณเลี่ยงการไปร้านอาหารเนื่องจากคุณไม่สามารถทนเสียงคนเคี้ยวอาหารได้ เสียงที่คนหลาย ๆ คนอาจไม่ทันสังเกตได้ยิน drive you up a wall 

ภาวะเกลียดเสียง (Misophonia) คืออะไร?

คนที่เป็นภาวะนี้จะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงร่วมไปกับเสียงที่ได้ยินทั่วไป – ส่วนใหญ่เป็นเสียงที่เกิดจากคนอื่น และคนปกติมักไม่ใส่ใจกับเสียงเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น เสียงหายใจ เสียงหาว หรือเสียงเคี้ยวอาหาร ที่ทำให้เกิดภาวะตื่นตกใจกลัว กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกกลัว และต้องการหลบหนี ภาวะความผิดปกตินี้ยังมีข้อมูลน้อย และเรายังไม่รู้ว่าภาวะนี้พบได้ทั่วไปมากแค่ไหน โดยที่ภาวะนี้อาจส่งผลร้ายแรงถึงกับให้คน ๆ หนึ่งแยกปลีกตัวออกมา เพราะพวกเขาต้องทรมาณกับเสียงเหล่านี้ จึงจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยง คนที่มีภาวะนี้มักไม่กล่าวถึงภาวะนี้ของตนให้แก่แพทย์ทราบเนื่องจากรู้สึกอับอาย และนอกจากนี้แพทย์ก็ไม่ค่อยจะรู้จักภาวะนี้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามภาวะนี้เป็นความผิดปกติจริงและส่งผลต่อการทำงาน การเข้าสังคม และสุขภาพจิตได้อย่างร้ายแรง ภาวะนี้มักพบในช่วงอายุ 12 ปี และมีคนที่ประสบกับภาวะนี้มากกว่าที่เราคิดไว้ 

ภาวะเกลียดเสียง

อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเกลียดเสียง (Misophonia)

งานวิจัยใหม่ ๆ เริ่มมีการหาสาเหตุของการเกิดภาวะนี้ งานวิจัยจากอังกฤษได้ทำการศึกษาในผู้ใหญ่ที่มีภาวะนี้เป็นจำนวน 20 ราย และคนที่ไม่มีภาวะนี้อีก 22 ราย โดยได้มีการให้จัดอันดับเสียงที่น่ารบกวนหลากหลายเสียงแตกต่างกัน โดยครอบคลุมถึงเสียงที่กระตุ้นให้เกิดภาวะนี้ได้บ่อย (เสียงทานอาหาร เสียงหายใจ) เสียงที่ก่อให้เกิดการรบกวน (เสียงทารกร้องไห้ และเสียงผู้คนโหวกเหวกโวยวาย) และเสียงจากธรรมชาติ (เช่น เสียงฝนตก) ซึ่งผลจากงานวิจัยพบว่า ผู้คนที่มีภาวะนี้จะให้คะแนนว่าเสียงทานอาหาร และเสียงหายใจนั้นสร้างความรบกวนให้อย่างมาก ในขณะที่คนที่ไม่มีภาวะนี้จะไม่ให้คะแนนในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับเสียงทารกร้องไห้ เสียงผู้คนโหวกเหวกโวยวาย และเสียงจากธรรมชาติ พบว่ามีการให้คะแนนความน่ารบกวนพอ ๆ กัน ผลจากงานวิจัยนี้ได้ยืนยันผลว่าคนที่มีภาวะนี้จะได้รับผลกระทบจากเสียงเฉพาะเจาะจงบางอย่างมากกว่า และจะไม่ค่อยมีความแตกต่างในเสียงทั่ว ๆ ไป

ภาวะเกลียดเสียง

ประสาทวิทยาของภาวะเกลียดเสียง

ผลการศึกษาที่สำคัญพบว่ามีส่วนหนึ่งของสมองที่มีบทบาทต่ออารมณ์โกรธและการรับสัมผัสต่อสิ่งกระตุ้นภายนอก (เช่น เสียง) และการตอบสนองด้วยอวัยวะภายในเช่น หัวใจ และปอด : ส่วนนั้นคือ Anterior Insular Cortex (AIC) เมื่อใช้เครื่องสแกนสมอง fMRI เพื่อตรวจวัดการทำงานของสมอง นักวิจัยพบว่าส่วนของ AIC ของกลุ่มคนที่มีภาวะนี้นั้นมีการทำงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสมองส่วนอื่น ๆ ในช่วงที่ต้องเจอกับเสียงกระตุ้น นอกจากนี้ยังพบว่าสมองส่วนที่ทำหน้าเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความจำระยะยาว ความกลัว และอารมณ์อื่น ๆ ยังถูกกระตุ้นให้ทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่สอดคล้องไปกับการที่พบว่าคนที่มีภาวะนี้นั้นจะมีการตอบสนองทางอารมณ์ที่รุนแรงต่อเสียงทั่วไปได้ นอกจากนั้นแล้ว ที่สำคัญยังพบว่าสมองส่วนนี้ต่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้าของภาวะ

นักวิจัยยังได้ใช้เครื่องสแกนสมอง whole-brain MRI เพื่อลงตำแหน่งในสมองของผู้เข้าร่วมวิจัย และพบว่าคนที่มีภาวะนี้นั้นจะมี myelination สูงมาก โดย Myelin นั้นเป็นสารประเภทไขมัน เป็นเปลือกหุ้มรอบเซลล์ประสาทในสมองทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า โดยยังไม่มีการสืบค้นแน่ชัดว่า Myelin เป็นสาเหตุ หรือเป็นผลกระทบจากการอาการเกลียดเสียงหรือไม่

ติดตามเพิ่มเติมที่ : คลิ๊ก

Credit : คล๊ก

Similar Posts