World Bipolar Day วันไบโพลาร์โลก หรือโรคอารมณ์สองขั้ว

World Bipolar Day

วันไบโพลาร์โลก ตรงกับวันที่ 30 มีนาคม ของทุกๆปี

“โรคไบโพลาร์” เป็นโรคอารมณ์ 2 ขั้วของคนที่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาจนยากจะควบคุมซึ่งโรคนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ทั้งต่อตนเอง คนรอบข้าง และการเข้ากับสังคม โรคนี้เป็นโรคหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีผู้ป่วยโรคนี้ถึงอันดับ 6 ในโรคทั้งหมด และรวมทั้งโรคนี้ยังทำให้เกิดความสูญเสียที่ไม่คาดคิดขึ้นอีกด้วย

ผู้ป่วยอาจจะมีอายุขัยสั้น และสูญเสียความสามารถในการทำงานเป็นอย่างมาก ในช่วงระยะอารมณ์ซึมเศร้า ผู้ป่วยจะมีอารมณ์เศร้า หดหู่ ร้องไห้ง่าย เบื่ออาหาร เชื่องช้า ลังเล ตัดสินใจไม่แน่นอน ไม่มั่นใจในตัวเอง คิดช้า ไม่มีสมาธิ รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า และมีความคิดฆ่าตัวตาย

และในช่วงที่มีอารมณ์ดีจะรู้สึกสนุกสนานผิดปกติ ผู้ป่วยจะรู้สึกมีความสุขมาก คึกคัก มีกำลังวังชา ขยันกว่าปกติแต่จะทำได้ไม่ดี ความต้องเท่าไหร่นัก นอนน้อยลง  พูดมาก พูดเร็ว กิจกรรมทางเพศเพิ่มขึ้น ใช้จ่ายเปลือง เชื่อมั่นตนเองมาก การตัดสินใจไม่เหมาะสม ขาดความยับยั้งชั่งใจ หากถูกห้ามปรามหรือขัดขวางในสิ่งที่ต้องการจะหงุดหงิด ฉุนเฉียว จนถึงมีภาวะหวาดระแวงได้

“วันไบโพลาร์” (World Bipolar Day) กำเนิดขึ้นเพื่อ ให้สังคมตระหนักและเข้าใจถึงโรคนี้ และความสำคัญของโรค นั่นเอง ซึ่งการรักษานั้น ต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างจริงจัง พร้อมกะยาควบคู่กันไป เพราะเนื่องจากโรคไบโพลาร์นี้จะเป็นโรคเรื้อรัง จะใช้ยาจะเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมได้ 

เป็นอีกหนึ่งโรคที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคนี้อยู่หลายราย ดังนั้น “วันไบโพลาร์” เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำให้ผู้คนในสังคมเข้าใจและยอมรับผู้ป่วย ได้เป็นอย่างดี จากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนั่นเอง

 

TAGS : Rajanukul

Similar Posts